transport-icon

bouw

techniek-icon


Bouw

bouw-img

Wanneer u werkzaam bent in de bouwbranche loopt u risico’s van allerlei aard . Een werk in aanbouw staat aan veel gevaren bloot. Naast de risico’s van storm en ander natuurgeweld ligt er aan vele vormen van schade een menselijk handelen ten grondslag. Dit kan vandalisme zijn, maar de oorzaak kan ook liggen bij de bouwende partijen zelf. Ook kunnen de schades verder reiken dan de bouwplaats, wie kent niet het voorbeeld van heiwerk welke schade veroorzaakt aan gebouwen van derden. In al deze situaties kunnen discussies ontstaan over
de vraag welke bij de bouw betrokken partijen voor de schade aansprakelijk zijn en deze voor hun rekening moet nemen.

Dit kan worden ondervangen door een C.A.R. verzekering te sluiten waarbij alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd. Op de C.A.R. verzekering kunnen een aantal rubrieken worden verzekerd, zoals:

Rubriek I
Rubriek II
Rubriek III
Rubriek IV
Rubriek V
Rubriek VI
Rubriek VII
Het werk
Aansprakelijkheid
Bestaande eigendommen opdrachtgever
Hulpmateriaal
Eigendommen directie en personeel
Transport
Bedrijfsschade

Om de C.A.R. verzekering aan te passen aan uw specifieke bedrijfssituatie is een scherpe risicoanalyse vereist.
Wij zijn van mening dat wij gezien onze ervaring en specialisatie hierin uw partner bij uitstek kunnen zijn.