transport-icon

bouw

techniek-icon


Koren en orkesten

Gezien de jarenlange ervaring van Braam Assurantiën BV op het gebied van zakelijke verzekeringen zijn wij ook benaderd, op te treden als het intermediair van een collectieve verzekering voor koren en orkesten. Braam Assurantiën BV is de spil tussen uw koor en de achterliggende verzekeraar. Wij verzorgen uw wijzigingen en wikkelen eventuele schadegevallen op een vakkundige wijze voor u af. En dit alles tegen een uiterst scherpe premie en uitstekende voorwaarden. Precies waar een organisatie, welke veelal afhankelijk is van vrijwilligers en vaak werkt met een laag budget, behoefte aan heeft.

Braam Assurantiën BV biedt u een uitgebreid pakket verzekeringen, waaruit u een keuze kunt maken en die verzekeringen kunt sluiten, welke op u van toepassing zijn. Wij bieden binnen het pakket de volgende verzekeringen aan:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Deze verzekering biedt dekking tegen materiële schade, in welke vorm dan ook, welke een koorlid toebrengt aan derden. Ook kennen wij een zogeheten “beperkte-opzichtdekking”, waardoor ook schade aan gehuurde of geleende goederen is meeverzekerd. Normaliter is dit uitgesloten op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De premie voor deze verzekering bedraagt € 35,00 op jaarbasis.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een vereniging kan niet zonder bestuur. Vaak zijn dit mensen, die als vrijwiller hun vrije tijd opofferen om de vereniging van dienst te zijn. Het komt echter steeds vaker voor, dat deze vrijwilligers in hun privé-vermogen worden aangesproken voor fouten, welke zij als bestuurslid hebben gemaakt. Een onmisbare verzekering voor iedere vereniging, die zuinig wil zijn op haar vrijwilligers.

De premie voor deze verzekering bedraagt € 75,00 op jaarbasis.

Instrumentenverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan instrumenten en apparatuur, welke het gevolg is een van buiten komend onheil, in welke vorm dan ook. Daar waar reguliere verzekeraars een beperkte dekking bieden, wanneer de verzekerde goederen zich buitenshuis bevinden, bieden wij de genoemde uitgebreide dekking op iedere willekeurige plaats binnen Nederland. Dus ook tijdens het transport.

De premie voor deze verzekering bedraagt 11‰ van de verzekerde waarde op jaarbasis, exclusief kosten en assurantiebelasting.

Inventarisverzekering

Uw inventaris kunt u tegen een uitgebreide dekking verzekeren tegen een minimale premie. U verzekert uw inventaris tot een waarde van maar liefst € 50.000,- voor slechts € 15,00 per jaar.

Collectieve ongevallenverzekering

Ook aan de muzikanten en zangers is gedacht. U kunt ten behoeve van hen een collectieve ongevallenverzekering sluiten, welke dekking biedt in het geval van een ongeval tijdens kooractiviteiten. De premie hiervoor bedraagt voor alle koorleden samen € 35,00 per jaar.

Aanhangwagenverzekering

Ook voor de aanhangwagen(s), welke in bezit zijn van het koor, kan een verzekering worden afgesloten, welke dekking biedt tegen alle van buitenkomende onheilen. De premie hiervoor bedraagt 3% per jaar over de nieuwwaarde van de aanhangwagen.

Rechtsbijstandsverzekering

Mocht uw koor in de situatie van een juridisch geschil terechtkomen, dan biedt Braam Assurantiën BV ook hiervoor een oplossing. Voor een bedrag van € 86,27 per jaar kunt u zich tegen juridische bijstand verzekeren. Ook juridische geschillen zijn bij ons in goede handen.

Evenementenverzekering

Gaat u een concert of festival organiseren? Nodigt u hierbij artiesten uit of huurt u hiervoor een locatie af? Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Mocht een en ander moeten worden geannuleerd, dan bestaat er een gerede kans, dat deze kosten desondanks in rekening worden gebracht. Een evenementenverzekering biedt in dat geval uitkomst. U kunt binnen deze verzekering onder andere de rubrieken “Niet doorgaan van het evenement”, “Niet verschijnen van verzekerde personen” Annulering als gevolg van regen” en “Aansprakelijkheid” afdekken. De premie is maatwerk, neemt u hiervoor contact met ons op.

Reisverzekering

Maakt u met uw koor of orkest een uitstapje, voor de gezelligheid of om aan een festival deel te nemen? Dan is een reisverzekering een must, helemaal wanneer u naar het buitenland gaat. Er zijn diverse rubrieken af te dekken, waaronder hulpverlening bij ziekte van een koorlid, annulering als gevolg van verschillende oorzaken en geneeskundige kosten. Met name het belang van deze rubriek mag niet worden onderschat! De premie hiervan hangt af van verschillende factoren en is dus maatwerk. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Alle genoemde premies zijn exclusief kosten en 21% assurantiebelasting.