transport-icon

bouw

techniek-icon


Techniek

techniek-img

Het bedrijfsleven kenmerkt zich door een steeds verder gaande ontwikkeling. Dit houdt in dat het accent komt te liggen op mechanisatie en automatisering van machines.
De productieprocessen worden afhankelijker van technisch en elektronisch zeer geavanceerde machines. Des te complexer de techniek, des te groter de kans op schade. Ook stagnering in de productie kan een onoverzienbaar risico zijn.
De schade aan machines kunnen door “van buitenaf komende onheilen” veroorzaakt zijn maar ook door een gebrek aan de machine zelf. Hierbij moet men denken aan constructiefouten of materiaalfouten. Een gevolg van een dergelijke schade kan zijn dat er een stagnatie in de productie ontstaat of anderszins een bedrijfsstilstand.

Wat verzekeren wij o.a. in de branche techniek?

• Montageverzekeringen
• Computerverzekeringen
• Machinebreukverzekeringen
• Machinebreukbedrijfsschadeverzekeringen
• Casco verzekeringen voor werkmateriaal
• Garantieverzekeringen

Wij van Braam Assurantiën B.V. kunnen u gezien onze specialisatie uitstekend adviseren dergelijke risico’s te vermijden. Samen met u bepalen wij aan de hand van een bedrijfsanalyse welke machines tegen machinebreuk, dan wel machinebreukbedrijfsschade verzekerd dienen te worden.